Stichting

Stichting No Apologies is voor het grootste deel afhankelijk van vrijwilligers. Zowel voor de uitvoering van het project (door onze VIP= Vrijwilliger in Preventie) als voor administratie en planning en organisatie. Ook alle bestuursleden zijn als vrijwilliger bij de stichting betrokken. Op dit moment is er een medewerker (parttime) in dienst als onderdeel van het kernteam. Deze medewerker is vooral bezig met de inhoud, vorm en uitvoering van het onderwijs, en de training en toerusting van de VIP. 

Visie
Jongeren en volwassenen in hun omgeving bekend maken met het goede leven volgens de God van de Bijbel. Hen toerusten en motiveren om de principes van leven concreet te maken in dagelijkse keuzes en leefstijl. Zodat ze op hun eigen unieke manier, betekenis kunnen geven aan hun bestaan en dat van anderen. 

Missie
Jongeren en volwassenen in hun omgeving onderwijzen, toerusten en motiveren door het geven van het project No Apologies en onderwijs over specifieke thema’s.

Beleid
Klik hier voor ons beleidsplan 2019 - 2021.
klik hier voor het financieel overzicht / begroting 2019 en 2020. 
Voor 2020 richten we ons op de onderstaande taken:
-    Jongeren het project No Apologies geven.
-    Maatwerk onderwijs aan jongeren en volwassenen.
-    Nieuwe VIP (Vrijwilliger In Preventie) trainen.
-    Open toerustingsavonden organiseren.
-    Try-out No Apologies zomerkamp.
-    Materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen voor toerusting van ouders, docenten en jeugdleiders.

 

Organisatie

 

Veiligheid
In ons werk met jongeren en vrijwilligers vinden we een veilige omgang belangrijk. Hierom hebben we een gedragscode opgenomen in ons aanstellingsbeleid. Voor onze (vrijwillige) medewerkers zijn er twee vertrouwenspersonen aangewezen in het bestuur. Ook werken we samen met de verantwoordelijke personen van de organisatie waar we het project No Apologies uitvoeren.