Stichting

No Apologies is in 1999 gestart als een project voor jongeren. Sinds 2018 zijn we een zelfstandige stichting geworden. Al die jaren is ons verlangen hetzelfde gebleven: Bouwen aan een moreel weerbare generatie vanuit de principes van de Bijbel en ons geloof in Jezus Christus.

Visie
Jongeren en volwassenen in hun omgeving bekend maken met het goede leven volgens de God van de Bijbel. Hen toerusten en motiveren om de principes van leven concreet te maken in dagelijkse keuzes en leefstijl. Zodat ze op hun eigen unieke manier, betekenis kunnen geven aan hun bestaan en dat van anderen. 

Missie
Jongeren en volwassenen in hun omgeving onderwijzen, toerusten en motiveren door het geven van het project No Apologies en onderwijs over specifieke thema’s.

Beleid
Klik hier voor ons beleidsplan 2022 - 2024.
klik hier voor het financieel overzicht 2022, begroting 2023. 
Voor 2023 richten we ons op de onderstaande taken:
-    Jongeren het project No Apologies geven.
-    Nieuwe No Apologies trainers opleiden.
-    Bestaande No Apologies trainers coachen en toerusten.
-    Materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen voor toerusting van ouders, docenten en jeugdleiders.
 

 

Organisatie

 

Veiligheid
In het werk met jongeren en onze trainers vinden we een veilige omgang belangrijk. Hierom hebben we een gedragscode opgenomen in ons aanstellingsbeleid. Voor onze medewerkers zijn er twee vertrouwenspersonen aangewezen in het bestuur. Ook werken we samen met de verantwoordelijke personen van de organisatie waar we het project No Apologies uitvoeren.