Project

Het project No Apologies is een tweedaags programma voor jongeren. We geven het op scholen (B.O. groep 8, V.O. alle niveau's) en aan jeugdgroepen van kerken en verenigingen. Door de variatie aan werkvormen kunnen we voor elke doelgroep maatwerk leveren.

Methode
Jongeren leren en onthouden informatie het beste als ze het zelf ontdekken. Hier is  de methode van het project No Apologies op afgestemd. Door verschillende werkvormen – visueel, auditief, actief, individuele- en groepsopdrachten – ontdekken en ervaren jongeren zelf waardevolle feiten en principes. Dit helpt hen om te onderscheiden wat morele, gezonde en verantwoorde keuzes zijn en wat niet.

Doelen
We geven inzicht in moreel besef, geweten en handelen.
Jongeren leren:
- Dat ze waardevol, uniek en van betekenis zijn;
- De waarde en eigenschappen van een sterk karakter;
- De eigenschappen van gezonde relaties;
- Vaardigheden om groepsdruk en verleiding te weerstaan;
- Motivatie tot een gezonde leefstijl.

Ouders, docenten en jongerenwerkers:
- Krijgen inzicht in de huidige jongerencultuur;
- Leren jongeren te stimuleren om gezonde keuzes te maken.

 


 


Inhoud 
Het programma heeft een logische opbouw van zes modules. Hierdoor worden er duidelijke verbanden gelegd tussen de verschillende thema's.


Module 1. Imago
In deze module worden jongeren bewust gemaakt van hun eigenheid, imago, ontwikkeling en leefwereld.
Kernboodschap: Jij bent uniek!


Module 2. Vriendschap
Vriendschappen zijn essentieel. Jongeren ontdekken in deze module de waarde van goede en gezonde vriendschappen. Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van karakter.
Kernboodschap: Een goede vriend(in) is onmisbaar!


Module 3. Media
Mediagebruik behoort tot de dagelijkse bezigheden. Jongeren ontdekken in deze module welke invloed (sociale)media heeft op henzelf en de maatschappij. Zij leren het belang van wijs omgaan met media.
Kernboodschap: Media beïnvloeden jou en de maatschappij.


Module 4. Risicogedrag
Jongeren kunnen te maken krijgen met pesten, gamen, roken, alcohol en drugs. Nieuwsgierigheid, groepsdruk of problemen, zijn redenen waarom jongeren hier zelf mee bezig gaan. In deze module behandelen we de genoemde onderwerpen naar behoefte.  Jongeren ontdekken de redenen tot en de gevolgen van risicogedrag.
Kernboodschap: Beheers jezelf!


Module 5. Seksualiteit
Via de media, cultuur, onze maatschappij en hun eigen ontwikkeling krijgen jongeren te maken met seksualiteit. In deze module leggen we de nadruk op de sociaal emotionele kant van seksualiteit. Jongeren ontdekken wezenlijke verschillen tussen jongens en meiden. Ook krijgen ze inzicht in de kenmerken van gezonde en ongezonde relaties.
Kernboodschap: Seksualiteit is kostbaar, Save it!


Module 6. Weerbaarheid

Het maken van een goede keus ondanks verleiding en groepsdruk is afhankelijk van de eigen weerbaarheid. In deze module ervaren jongeren hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen. Ze worden zich bewust van het groepsproces en hun eigen verantwoordelijkheid. Ook ontdekken ze dat herstel mogelijk is na een verkeerde keus.
Kernboodschap: Weerbaarheid, ga ervoor!


 

Tijdsduur
Vanwege de opvolging van de verschillende modules geven we het project bij voorkeur in een aaneengesloten periode. Voor scholen zijn dit vaak 2 dagen achter elkaar en voor jeugdgroepen een weekend van vrijdagavond t/m zaterdagavond. Totaal duurt het project ca. 10 uur (of 12 lesuur op V.O.) In overleg kan er van deze indeling worden afgeweken bijvoorbeeld voor speciaal onderwijs.

No Apologies trainers
Het project wordt gegeven door competente trainers. Zij hebben na selectie een basistraining gevolgd en onder begeleiding een try-out uitgevoerd. Onze trainers hebben hart voor jongeren en zijn authentiek (practice what you preach) zij blijven voortdurend in ontwikkeling door samenwerking, coaching en vervolgtraining.
Wil je ook No Apologies trainer worden? Lees verder voor meer informatie.