Instituut

Naast het project No Apologies geven we ook maatwerk onderwijs en toerusting aan een brede doelgroep. Dit zijn kinderen en jongeren en iedereen in hun omgeving. Denk daarbij aan ouders, jeugdleiders, docenten, jongerenwerkers enz.

Actueel
Vanuit onze ervaring in het werkveld zien we welke thema’s actueel zijn en waar behoeften liggen bij ouders, jongerenwerkers en docenten. Op basis hiervan organiseren wij onderwijs- en toerustingsevents. We richten ons hiermee vooral op de volwassenen zodat zij kinderen en jongeren in hun eigen omgeving kunnen toerusten. Kijk in onze agenda voor actuele events.

Maatwerk
Naast de thema’s van het project No Apologies geven we ook onderwijs en toerusting over andere actuele thema’s uit de leefwereld van kinderen en jongeren. We werken hierbij op aanvraag om goed aan te kunnen sluiten op de behoefte van de groep qua inhoud en vorm. Denk bijvoorbeeld aan workshops en themadagen voor jongeren, ouderavonden, cursussen voor (groot)ouders en training van docenten / jongerenwerkers. Actuele thema's zijn bijvoorbeeld:
- (Sociale) Media (en opvoeding)
- Risicogedrag (middelengebruik, verslavend gedrag, enz.)
- Seksualiteit (en seksuele opvoeding)
- Weerbaarheid

Kernteam en VIP
Het onderwijs vanuit instituut No Apologies wordt voornamelijk gegeven door ons kernteam. Indien nodig worden zij hierin bijgestaan door de VIP (Vrijwilligers In Preventie) van het project.