Geven

Stichting No Apologies is voor een groot deel afhankelijk van giften. Help ons bouwen aan een moreel weerbare generatie!

Met jouw gift kunnen we:
-    De inhoud van ons onderwijs blijven ontwikkelen.
-    Jongeren blijven trainen en toerusten.
-    Zendelingen trainen en ondersteunen.
-    Nieuwe trainers opleiden en coachen.
-    Materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen. 

Onze stichting is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften zowel voor particulieren als bedrijven onder de geldende voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

Gebruik onderstaand formulier om een gift over te maken.