Geven

Investeer in stichting No Apologies door een gift over te maken. Zo help je ons om te bouwen aan een moreel weerbare generatie!

Met jouw gift kunnen we:
-    Jongeren trainen en toerusten.
-    Jeugdwerkers en zendelingen trainen en ondersteunen.
-    Nieuwe trainers opleiden en coachen.
-    Materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen. 

Onze stichting is een algemeen nut beogende instelling

Gebruik onderstaand formulier om een gift over te maken.