Wij gaan voor een moreel weerbare generatie!


Stichting No Apologies rust jonge mensen toe voor het leven. We geloven in een integrale aanpak. Daarom richten wij ons ook op ouders, docenten en jongerenwerkers, kortom iedereen die wil gaan voor moreel weerbare jongeren. 

 

 

 


We doen dit door het project No Apologies en als instituut No Apologies. Het project heeft een vaste opbouw en inhoud. Vanuit het instituut wordt onderwijs aangeboden over verschillende thema’s en in verschillende vormen. Omdat elke doelgroep uniek is, leveren we graag maatwerk. We bewegen hierin mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. 

 

Identiteit
De samenleving is gebaat bij gezonde omgangsvormen waar respect en integriteit belangrijke kenmerken van zijn. Stichting No Apologies denkt en werkt vanuit morele normen en waarden die hun grondslag hebben in Bijbelse principes. Wij zien ieder mens als uniek en waardevol en daarmee meer dan de moeite waard om moreel verantwoorde keuzes te maken. 

Word No Apologies trainer

Agenda