Jongeren zijn vaak bezig met hoe ze door andere mensen gezien worden. In deze module worden jongeren zich bewust van hun eigen leefwereld en hun ‘imago’. Wat vinden ze belangrijk, welke interesses hebben ze, waar zijn ze mee bezig. Ook krijgen ze inzicht in de ontwikkeling tijdens de puberteit. De hoofdboodschap van deze module is: Jij bent uniek, je mag er zijn! 

module 1: Imago

Vriendschappen zijn essentieel in het leven van een mens. In deze module ontdekken jongeren de kenmerken en de waarde van goede en gezonde vriendschappen. Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van karakter. De hoofdboodschap van  deze module is: Een goede vriend(in) is onmisbaar!

module 2: Vriendschappen
module 3: Media
No Apologies bestaat uit de volgende zes opeenvolgende modules:
module 5: Seksualiteit

Deze modules kennen een logische opbouw en houden nauw verband met elkaar. Alle modules worden opvolgend in een aaneengesloten periode van minstens 10 (les)uur doorgewerkt. Voor scholen zijn dat twee aaneengesloten dagen van maandag tot en met vrijdag, voor jeugdclubs is dat in het meestal in het weekend vrijdag(middag / avond) en zaterdag. In overleg kan er afgeweken worden deze tijdsindeling bijvoorbeeld voor speciaal onderwijs.

Het maken van een goede keus ondanks verleiding en groepsdruk is afhankelijk van de eigen weerbaarheid. Jongeren ervaren hoe ze zich weerbaar kunnen opstellen. Ze worden zich bewust van het groepsproces en hun eigen ontwikkeling. Ook ontdekken ze dat herstel mogelijk is na een verkeerde keus. De hoofdboodschap van deze module is: Wees weerbaar, ga ervoor!

module 6: Weerbaarheid

Pesten, gamen, roken, alcohol, Anorexia, Boulimia, en drugs zijn vormen van gedrag waar jongeren mee geconfronteerd worden. Nieuwsgierigheid, groepsdruk of problemen, zijn onder andere redenen dat jongeren hier zelf mee bezig gaan. In deze module worden de genoemde thema’s naar behoefte behandeld.  Jongeren ontdekken de redenen tot en de gevolgen van risicogedrag. Daarnaast ervaren ze het belang van zelfbeheersing. De hoofdboodschap van deze module is: Beheers jezelf: zeg ‘nee’ tegen risicogedrag!

module 4: Risicogedrag

Seksualiteit is hot onder jongeren. No Apologies legt het

accent in deze module op de sociaal emotionele kant

van seksualiteit. Jongeren ontdekken de wezenlijke

verschillen tussen jongens en meiden. Ook krijgen ze

inzicht in de kenmerken van gezonde en ongezonde

relaties. De hoofdboodschap van deze module is:

Seksualiteit is kostbaar. Save it!

Media spelen een grote rol in het dagelijks leven. In deze module ontdekken jongeren op welke manier de media invloed uitoefent en analyseren ze hun eigen mediagebruik.  Ook leren jongeren hoe ze hier wijs mee om kunnen gaan. De hoofdboodschap van deze module is: De media beïnvloed jou en de maatschappij!

NO_APOLOGIES.html

Giften

No Apologies is voor een groot deel afhankelijk van giften. Deze kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL40 INGB 0009075493 van stichting No Apologies te Westmaas. KvK 72849207